Trenger du råd og veiledning om pensjon?

Folketrygd -AFP - tillegspensjon - 62 år -65 eller 70? 
Det var vanskelig før, men nå er valgene blitt mange og for noen enda mer forvirrende.

NAV skal kunne hjelpe, men du vegrer deg kanskje for å gå dit? Jeg kan komme hjem og gjøre bergningene for deg/dere.

Hva vet jeg om dette?

Jeg har sittet i styret i en privat pensjonskasse i 30 år, og har derfor jobbet med slike spørsmål og kjenner mye av terminologien innen pensjon.Jeg vil gjerne hjelpe med utregning av din pensjon og vise deg hvilke valg du har når du skal bli pensjonist.

Jeg bor på Bryne, og det blir da Bryne med omegn jeg kan tilby besøk.

Koster det noe?

Ja.     Jeg ser andre tar 1500-2000 for et slikt oppdrag, men jeg tenkte jeg skulle starte med kr. 500.

Kontakt: Oddvar Larsen på tlf. 41 33 50 75, eller Oddvar.larsen@lyse.net