Det er ikke lagt inn noen video

 

 Here is a good video of the SAR in the North Sea

https://www.youtube.com/watch?v=1TZ-bS_2UCE